Workshop Pubers en school

Op donderdagavond 6 oktober 2016 organiseert het Rombouts College in samenwerking met Studiecentrum Limburg een workshop Pubers en school.  De workshop vindt plaats op het Rombouts College te Brunssum van 19:15 uur tot 20:30 uur. Het Rombouts College wil haar leerlingen en hun ouders ondersteuning bieden bij deze soms moeilijke maar vanzelfsprekende combinatie.

Voor veel ouders en hun kinderen zijn school en studeren vaak aanleiding tot onderlinge frustraties en spanningen. Je ziet je kind afzakken en met tegenzin naar school gaan. Hoe graag je ook wilt helpen, elk advies en elke maatregel lijkt te leiden tot grotere spanningen en steeds minder motivatie.
Is er een oplossing? Dé perfecte oplossing bestaat niet. Wel kan er meer onderling begrip ontstaan waardoor op korte termijn spanningen afnemen en op langere termijn de motivatie kan toenemen. Met name andere manieren van leren en huiswerk maken leiden vaak tot meer succes.

Wat komt deze avond aan de orde?

Deze workshop van ruim een uur is met name bedoeld voor ouders, maar is ook zeer leerzaam voor docenten en andere opvoeders.